Машини

  • 2018
  • мобилна роторна трошачка
  • 1
    1. опция за рециклиране
    2. магнитна лента за отделяне на метални отпадъци
    3. ситов модул за отделяне на различни фракции

Metso Minerals LT1213S

Gallery Gallery Gallery


Комплексни решения свързани с разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения, изкопи и извозване, рециклиране на строителни отпадъци и транспорт.

Нашите контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
гр.Смолян 4700 ул.Бузлуджа 11 офис 19

  +359 301 8 22 44
  office@roster.bg

  Понеделник - Петък: 8:00ч. - 18:00ч.
Събота и Неделя: Почивен ден!